Firma The Vasta Group opracowała metodologię i narzędzie, które pozwala mierzyć poziom Kultury Bezpieczeństwa Pracy. Każda organizacja może zostać oceniona w skali 0-50 punktów, gdzie brane są pod uwagę następujące aspekty:

  1. Zaangażowanie Kierownictwa
  2. Polityka i Zasady
  3. Role i Odpowiedzialności
  4. Ocena Ryzyka i Standardy
  5. Przygotowanie i Reagowanie na Sytuacje Awaryjne
  6. Plany i Cele oraz ich Przegląd
  7. Świadomość i Kompetencje
  8. Informacja i Komunikacja
  9. Monitoring
  10. Dostawcy i Podwykonawcy

 

Przeprowadzenie oceny trwa około 3 dni i polega na rozmowach z różnymi szczeblami kierowniczymi oraz obserwacjami miejsca pracy i rozmową z pracownikami produkcyjnymi. Korzyścią dla firmy jest umiejscowienie danej organizacji na skali (wiemy gdzie jesteśmy i co się z tym wiąże), wskazanie dobrych praktyk (do wzmacniania) oraz wskazanie obszarów do zmian / doskonalenia. W tym ostatnim przypadku firma dostaje konkretne rekomendacje co i jak należy wdrożyć / zmienić w przeciągu kilku następnych miesięcy tak, by Kultura Bezpieczeństwa Pracy wyraźnie wzrosła.

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE DOSTARCZONE ROZWIĄZANIA

Nasi klienci

KONTAKT

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

The Vasta Group © 2022