Każde przedsiębiorstwo działa w myśl określonej strategii. Nawet jeśli nie ma ona konkretnego, formalnego wzorca, to jednak zawsze istnieje – chociażby w formie chaotycznych posunięć zarządu. Do ogólnie ujętej strategii przedsiębiorstwa wlicza się również strategia HR, dotycząca zarządzania zasobami ludzkimi.

Co daje przygotowanie i wdrożenie strategii HR przez doświadczony zespół The Vasta Group?

  1. Określenie kierunków rozwoju i stopni awansu – dzięki strategii HR możemy ujednolicić sposób awansu na wybrane stanowisko. Jeśli jest taka potrzeba, regulacje te możemy zsynchronizować z obowiązującymi, ogólnokrajowymi rozporządzeniami (np. zawody regulowane).
  2. Definiowanie rzeczywistej liczby pracowników – zarówno nadmiar jak i niedobór pracowników działają na szkodę firmy. Strategia HR nie tylko określa liczbę osób w danym przedsiębiorstwie, ale też optymalizuje regulamin pracy i dokonuje analiz miejscowych, przypisując odpowiednią liczbę osób do wybranego stanowiska.
  3. Bieżąca ocena pracownicza, to element niezbędny do zmotywowania konkretnych osób do jeszcze wydajniejszej pracy. Ocena ta powinna być poparta rozmową z daną osobą i – co równie ważne – powinna się wiązać z określonymi beneficjami (np. wyższym wynagrodzeniem, premią itd.).

 

Najważniejszą cechą każdej strategii HR jest jej długofalowość. Zasadność określonego projektu będzie widoczna dopiero w perspektywie kilku najbliższych lat. Częste zmiany w obrębie HR doprowadzą do chaosu i braku porozumienia z firmie. Ważne jest też, by strategia ta była w pewien sposób powiązana z celami firmy. Powiązanie to powinno być widoczne zarówno w skali mikro (premia, wyróżnienie, awans) jak również w skali makro (zorientowanie na zyski firmy, koszty stałe i zmienne przedsiębiorstwa itd.).

Często samodzielne przyjęte strategie HR nie jest optimum dla firmy, to jednak jej wdrożenie przynosi lepsze skutki, niż chaotyczne, nieprzemyślane posunięcia zarządu. Dlatego też warto zaufać profesjonalistom z The Vasta Group, którzy zaplanują pracę działu HR każdej firmie – zarówno małej, jak i dużej organizacji.

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE DOSTARCZONE ROZWIĄZANIA

Zobacz także pozostałe obszary naszej działalności

Nasi klienci

KONTAKT

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

The Vasta Group © 2022