Ocena ryzyka w miejscu pracy to nie tylko dokument podpisywany przez pracownika, ale przede wszystkim interpretacja zagrożeń, które czekają na niego w dany miejscu pracy. Całokształt tych czynników zawarty jest w stosownej dokumentacji, która – najlepiej – jeśli zostanie wykonana przez profesjonalny zespół fachowców z The Vasta Group..

Ocena ryzyka – podstawowe etapy realizacji

Realizację oceny ryzyka zawodowego przez The Vasta Group można podzielić na kilka etapów, z których część będzie realizowana w ramach przeprowadzonego szkolenia.

1. Wdrażanie standardu oceny – ocena ryzyka jest procesem ciągłym, który dostosowuje odpowiednie zapisy do warunków rzeczywistych. Proces ten powinien zachodzić na bieżąco a nie co jakiś czas, bądź w ogóle.

2. Design phase – jest to etap projektowania procesu oceny, z uwzględnieniem zmiennych, charakterystycznych dla określonego przedsiębiorstwa i warunków pracy w nim panujących.

3. Szkolenie grupy – szkolenie z zakresu przygotowywania oceny ryzyka, jest realizowane przez firmę zewnętrzną według ściśle nakreślonych standardów. Warto przekazywać je przyszłym, wyspecjalizowanym komórkom przedsiębiorstwa.

4. Pierwsze studium oceny ryzyka – to studium jest przeprowadzone przez przyszłych specjalistów, pod ścisłym nadzorem pracowników firmy zewnętrznej.

5. Przeszkolenie pracowników – ostatnim etapem procesu jest szkolenie pracowników zatrudnionych w firmie. W ramach tego szkolenia zapoznaje się ich z niebezpieczeństwami towarzyszącymi ich pracy.

Dzięki powyższym zabiegom, firma zyskuje bardzo wiele. Po pierwsze, zatrudnieni w niej pracownicy mają świadomość, jakie ryzyko podejmują na konkretnym stanowisku. Po drugie, uczy się odpowiednie kadry, jak realizować proces oceny (rewidowanie i ulepszanie), by jak najlepiej odzwierciedlał on rzeczywistość. Dlatego też ocenę potencjalnych zagrożeń oraz ryzyka najlepiej zlecić doświadczonemu zespołowi The Vasta Group.

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE DOSTARCZONE ROZWIĄZANIA

Nasi klienci

KONTAKT

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

The Vasta Group © 2022