Przyspieszająca specjalizacja zawodowa sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw zmuszonych jest do budowania pozytywnej opinii siebie jako pracodawcy. Krok ten – podyktowany rosnącymi wymaganiami pracowników – jest korzystny zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy.

Employer branding w praktyce, czyli jak budowana jest marka pracodawcy ze wsparciem The Vasta Group:

  1. Zarządzanie kapitałem ludzkim – rozwój i motywacja pracownika, wynagrodzenie, premie, optymalizacja zespołu jako całości itd.
  2. Przygotowywanie programów kwalifikacyjnych (szkolenia, kursy) i motywujących, które mają docenić pracownika i pogłębić jego lojalność.
  3. Budowa więzi z innymi pracownikami, polegająca na organizacji różnego rodzaju szkoleń, wspólnych wyjazdów integracyjnych itd.

Employer branding jest procesem bardzo złożonym, który może być ukierunkowany zarówno wobec dotychczasowej załogi, jak również wobec potencjalnych pracowników, aktualnie szukających swojego miejsca pracy. W przypadku tej drugiej grupy osób, działania te będą dotyczyć przede wszystkim wyższego (konkurencyjnego) wynagrodzenia, atrakcyjnej pracy w zespole, poszukiwania pracowników kreatywnych. Z punktu widzenia firmy bardzo ważne jest też trafianie do grupy docelowej i – przede wszystkim – uczestnictwo w szeroko zakrojonych targach pracy.

Employer branding staje się powoli standardem jeśli chodzi o politykę przedsiębiorstw wobec aktualnych i potencjalnych pracowników. Dlatego też warto już teraz interesować się tym aspektem, korzystając z profesjonalnego wsparcia specjalistów z The Vasta Group.

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE DOSTARCZONE ROZWIĄZANIA

Zobacz także pozostałe obszary naszej działalności

Nasi klienci

KONTAKT

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

The Vasta Group © 2022