Żadne przedsiębiorstwo nie może istnieć bez kompleksowo zaprojektowanych programów rozwojowych. Zaniedbania na tym polu prowadzą do powolnego redukowania potencjału przedsiębiorstwa i osłabienia kadr, które są jego podstawowym kapitałem.

Po co się rozwijać?

Programy rozwojowe w przedsiębiorstwie warto wprowadzać z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wyższe kwalifikacje z reguły przedkładają się na lepszą realizację poszczególnych prac i – jednocześnie – na wzrost wydajności pracy w konkretnym obszarze. Po drugie wzrost kompetencji często wiąże się z dodatkową pewnością siebie, co ma istotne znaczenie w przypadku rozwiązywania niestandardowych problemów na nowym stanowisku pracy.

Jak się rozwijać?

Istotą programów rozwojowych jest nakreślenie pewnej strategi, w myśl której dany pracownik musi przejść określoną drogę, by zdobyć wybrane kwalifikacje. Droga ta może być bezpośrednio związana z jego dotychczasowymi umiejętnościami (np. konieczność poznania nowego miejsca pracy), bądź też wymuszana poprzez różnego rodzaju rozporządzenia (zawody regulowane). Programy rozwojowe są zatem pewnym kluczem min. do awansu.

Programy rozwojowe a sytuacja przedsiębiorstwa

Programy rozwojowe powinny być opracowane zgodnie ze specyfikacją wybranej firmy i jej potrzebami. Poza tym powinny one uwzględniać indywidualne możliwości kandydata. Najlepiej, jeśli mają one postać indywidualnych ścieżek kariery, realizowanych w oparciu np. o profil psychologiczny kandydata. Programy te działają z korzyścią dla wszystkich a w ich zaplanowaniu oraz wdrożeniu warto skorzystać z usług The Vasta Group, co pozwoli zbadać i zmaksymalizować wszelkie możliwe korzyści wynikające z zaplanowanego programu rozwojowego.

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE DOSTARCZONE ROZWIĄZANIA

Zobacz także pozostałe obszary naszej działalności

Nasi klienci

KONTAKT

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

The Vasta Group © 2022