Żeby dobrze czymś zarządzać – trzeba potrafić to zmierzyć.

Firma The Vasta Group opracowała metodologię pomiaru Kultury Bezpieczeństwa Pracy. Więcej na temat metodologii znajdziesz w sekcji „Audyty Kultury Bezpieczeństwa”. Proces audytu pozwala na wszechstronną analizę i postawienie dobrej diagnozy – w jakim stadium rozwoju znajduje się dana organizacja.

Na bazie dobrej diagnozy stanu obecnego oraz założeń gdzie dana organizacja chciałaby się znaleźć za 3-4 lata –  pomagamy opracować strategię rozwoju Kultury Bezpieczeństwa Pracy. Na wspólnych warsztatach z kierownictwem przechodzimy przez kolejne stadia budowy strategii a na końcu otrzymujemy klarowny obraz co chcemy osiągnąć w perspektywie 3 lat, jak to podzielić na mniejsze odcinki czasowe oraz jak zacząć. Doradzamy też jak postawić organizacji i liderom cele SMART, jak dokonywać przeglądu strategii i planów oraz jak motywować ludzi do działania.

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE DOSTARCZONE ROZWIĄZANIA

Nasi klienci

KONTAKT

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

The Vasta Group © 2022