Jednym z obowiązków każdego pracodawcy są konsultacje wszelkich kroków dotyczących zmian w obrębie bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli BHP. Zakres tych konsultacji jest dokładnie określony przez obowiązujące przepisy. The Vasta Group przeprowadza swoich klientów krok po kroku przez cały proces, a obejmuje on między innymi:

  1. Omówienie zmian dotyczących organizacji pracy a także w wyposażenia, wchodzącego w skład każdego ze stanowisk w firmie. Zmiany te nie mają wyłącznie „sprzętowego” charakteru. Dotyczą one również wszelakich procesów technologicznych, regulaminów wewnętrznych, kwestii związanych z zastosowaniem niebezpiecznych narzędzi i odczynników chemicznych itd. Jednym słowem – poruszane są kwestie, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pracowników, lub osób trzecich.
  2. Analizę zmian w kontekście oceny ryzyka zawodowego, ale też w kwestii informowania pracowników o występowaniu tegoż ryzyka. Informacja ta powinna być podawana również w trakcie szkoleń stanowiskowych i cyklicznych zajęć BHP w zakładzie pracy.
  3. Tworzenie zespołu odpowiedzialnego za pomoc przedmedyczną, wyznaczanie kolejnych osób wchodzących w jego skład, lub też przyznawanie określonych, zmienionych zadań, będących efektem ewoluującego regulaminu pracy (w tym dla danego stanowiska).
  4. Przydzielanie osobom zatrudnionym w firmie środków ochrony indywidualnej a także poszczególnych rodzajów odzieży ochronnej. Tematem konsultacji powinien być również wybór optymalnych środków ochrony, tudzież wspomnianej odzieży.
  5. Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranym stanowisku, z uwzględnieniem niektórych specyficznych i niecodziennych zdarzeń, które już miały miejsce wcześniej. W ramach szkolenia powinno się przede wszystkim stawiać na zajęcia praktyczne!

Konsultacje BHP to wielopłaszczyznowa forma edukacji, w której stawia się przede wszystkim na ewolucję w dziedzinie bezpieczeństwa w firmie. Dlatego też jest niezwykle istotne, aby wykonywane one były przez doświadczoną firmę taką jak The Vasta Group. Pozwoli to na fachowe analizę pewnych aspektów bezpieczeństwa z zewnątrz i zwiększy szanse na dostrzeżenie potencjalnych obszarów do poprawy i udoskonalenia.

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE DOSTARCZONE ROZWIĄZANIA

Nasi klienci

KONTAKT

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

The Vasta Group © 2022